Publikációk

Prostate Sex Insight, - PDF Free Download

Erectile dysfunction after external beam radiotherapy for prostate cancer. Can it be prevented? Man en Abortus. The Lolita Effect. The Sexual Self. De man en zijn lichaam: gesprekken over uiterlijk en innerlijk. Baroncini, B. Over de keuze, de ingreep en de verwerking.

Prostate Sex Insight

Amsterdam: Sirene B. Long, B. De weg van seks naar liefde. Haarlem: Altamira-Becht, pag. Doeleman, W. Coole seks, relaxte liefde. Wielen, G. International Technical Guidance on Sexuality Education.

Veen, L. Liefde is overal [DVD]. Houten: Loes van Veen AV-producties, 80 min. Pearce, J. Young people and sexual exploitation. New York: Routledge, pag. Colesberry, A. How to make love to Adrian Colesberry. London: Penguin, pag.

Prostate Sex Insight

Groef, B. De biologie van seks. Leuven: Uitgeverij Acco, pag. Doef, S. Kinderen en seksualiteit.

- PDF Free Download

Utrecht: Kosmos, pag. Lind, A. Development, Sexual Rights and Global Governance: resisting global power.

  • Ellenőrizze a prosztatitis otthon
  • Всю свою жизнь она посвятила взламыванию шифров, отвергая саму возможность разработки абсолютно стойкого шифра.
  •  - Ее слова словно повисли в воздухе.
  • Prostatitis vagy tesztoszteron

Vriese, M. Amsterdam: Mathilde de Vriese, min. French, K. Sexual health. Oxford: Wiley Blackwell, pag. Goode, S. Understanding and addressing adult sexual attraction Prostate Sex Insight children. Dixson, A. Sexual selection and the origins of human mating systems.

Oxford: Oxford University Press, pag. Antwerpen: Garant Uitgevers N. Driel, M. Met de hand. Een culturele geschiedenis Prostate Sex Insight de soloseks.

Prostate Sex Insight

Amsterdam: Arbeiderspers, pag. Hart-Kerckhoffs, L. Junior sex offenders: Mental health and reoffending [Academisch proefschrift]. De Schildpad Liefde kent geen grenzen [DVD]. Maastricht: Stichting Handicap en Seksualiteit,? Gianotten, W. Multipele sclerose en seksuologie.

Utrecht: Academic Pharmaceuticals Productions, pag. Beerthuizen, R. Anticonceptie na de bevalling. Schroeder, E. Sexuality education: past, present and future. Westport: Greenwood Pub Group, 1. Canner, E. Orgasm Inc. Leiblum, S. Treating sexual desire disorders: a clinical casebook.

New York: Guilford Publications, pag. Loo, B. O vermiljoenen spleet.

  • A Titkok Malma PDF - niodiapoufenalo2
  • Gyertyák a prosztatitis férfiakban
  •  Вы уничтожите этот алгоритм сразу же после того, как мы с ним познакомимся.
  • В этот момент рядом резко притормозил мини-автобус.
  • Prostatitis és gyakorlatok

Antwerpen: Meulenhoff-Manteau, pag. Graaf, J. Parenting and adolescents: sexual health [Academisch proefschrift]. Delft: Uitgeverij Eburon, 96 pag. Literatuurbulletin Recensies Katz, A. Pittsburgh: Oncology Nursing Society, pag. Te hoge werkdruk, te moeilijk, te intiem Met dit boek wil Katz, een gespecialiseerde kankerverpleegster en docente in de V. Haar boek heeft een aantal merites. Enerzijds is het gefocust op kennisoverdracht, anderzijds reikt het de lezer ook een aantal praktische vaardigheden aan, voor zover je die uit een boek kunt leren, uiteraard.

Prostate Sex Insight

De inleidende drie hoofdstukken focussen op de menselijke seksualiteit in de context van kanker. Na een korte toelichting bij het belang dat seks kan hebben in een mensenleven krijg je hier een korte opfrissing van de anatomie, recente modellen van seksueel functioneren van mannen en vrouwen en leer je hoe je een seksuele anamnese afneemt.

In sectie twee komen negen onderscheiden vormen van maligniteit aan bod: de klassieke vormen van kanker in de urogenitale sfeer, met daarnaast nog colorectale kanker, bloedkanker en hoofd- en hersentumoren.

De auteur staat stil bij de effecten van de aandoening en van de behandeling op lichaamsbeleving en seksualiteit. Zij verduidelijkt dit telkens aan de hand van een klinische casus.

Results of penile rehabilitation with avanafil after laparoscopic radical prostatectomy

De theoretische modellen Prostate Sex Insight hier hun concrete toepassing ervan, geschikt voor verpleegkundigen. Aan deze beroepsgroep wordt in het boek een cruciale rol toebedeeld. Dit roept de nodige vragen op: is het wel de taak van de verpleegkundige om aan patiënten mee te delen dat ze met vragen in verband met hun seksueel functioneren bij hun behandelend arts terecht kunnen? Dat is in de praktijk trouwens vaak niet het geval.

Zou het niet gewoon beter zijn dat artsen zélf hiervoor gesensibiliseerd worden en dit binnen hun standaardaanpak integreren? In sectie vier schetst de auteur een bondig overzicht van de verschillende kankerbehandelingen: chirurgie, chemoen radiotherapie en de problemen die ze in de seksuele sfeer kunnen veroorzaken.

Prostate Sex Insight

Ter afronding krijgt de lezer auteur een aantal bijkomende informatiekanalen onder de vorm van Amerikaanse websites, tekstboeken en tijdschriften. Wat de gepresenteerde informatie betreft zijn boeken als dit bijzonder snel gedateerd.

Het is dan ook jammer dat het boek, waarvan de eerste druk verscheen in meipas drie jaar na datum wordt gerecenseerd. De literatuurlijst omvat referenties die gaan tot Dit betekent dat alle vernieuwende kankerbehandelingen die hun weerslag kunnen hebben op de seksualiteitsbeleving niet in het boek zijn opgenomen.

Ik geef een drietal voorbeelden. Met meer dan 5. Robot-geassisteerde chirurgie is momenteel een frequent toegepaste techniek bij radicale prostatectomie. Teneinde een weloverwogen beslissing te kunnen maken hebben mannen met prostaatkanker er dus alle belang bij om het resultaat van studies die de effecten van deze techniek op het seksueel functioneren vergelijken met die van de klassieke retropubische prostatectomie te kennen.

Deze komen in dit boek echter niet voor.

Ook de actuele discussie wat direct na de operatie de beste behandeling is om het erectievermogen zo snel mogelijk te herstellen komt niet aan bod. In casu de vraag hoe PDE5-remmers dienen voorgeschreven te worden: voor de operatie, volgens behoefte of systematisch elke dag, bijvoorbeeld gedurende zes maanden?

DOI: Summary Objective: Investigation of erectile function of penis by administration of avanafil in patients operated with laparoscopic nervesparing radical prostatectomy, its impact on quality of life, furthermore compare the same parameters of data with a group of patients not received medication. Patients and methods: Authors investigated patients operated with laparoscopic radical prostatectomy on Urology Department of Petz Aladár County Teaching Hospital between and Results: Differences in all of the endpoints of this survey satisfying erection for vaginal insertion, successful sexual intercourse, increase in postoperative MMM score, improvement in Quality of Life parameters was proven statistically significant in favour of avanafil medication group.

Toch wel relevante vragen voor de betrokkenen! Nog een voorbeeld.

Of deze ingreep dient te worden uitgevoerd en op welke leeftijd is een hot item. Dergelijke chirurgische ingrepen hebben immers een groot impact op de seksuele levenskwaliteit, onder andere doordat — bij ovariëctomie — deze vrouwen abrupt in de menopauze komen en hormonale substitutie voor een aantal onder hen niet wenselijk blijkt. Het spreekt dus vanzelf dat hieraan in het beslissingsproces de nodige aandacht geschonken wordt door de behandelende artsen.

Ook dit debat ontbreekt in het boek. Ondanks deze kritiek blijft de basisboodschap van het boek overeind: het is belangrijk seks niet langer dood te zwijgen bij mensen die met kanker te maken krijgen. Professionals in het werkveld die van Prostate Sex Insight idee doordrongen zijn maar nog koudwatervrees hebben zullen in dit boekje een handig en praktisch hulpmiddel vinden.

Greta Bolle, arts Literatuur Gianotten, W. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum.